Pomáhame svet rastie od roku 1983

Denitrifikácia pomocou ozónu denitrační technológie

Ošetrenie denitrifikácia bola vykonaná s použitím oxidačné denitrifikácie technológiu aktívnych molekúl (ozónu), aby sa dosiahlo ciele emisných noriem NOx. Súčasne boli analyzované faktory ovplyvňujúce koncentrácie kyslíka, teploty chladiacej vody a zmeny kotla zaťaženia. Výsledky ukázali, že keď je tlak adsorpčná a desorpčná tlak kyslíka generátora Spoločnosť VPSA boli 40-48 kPa a -45-55 kPa, koncentrácia kyslíka dosiahne optimálnu hodnotu o viac ako 92%. Teplota chladiacej vody by nemala presiahnuť 32 ° C. Súčasne sa navrhuje, že emisie NOx je vždy v súlade s kvantitatívnym riadením lavičky pre splnenie zmeny kotla zaťaženia.

S vyhlásením "akčného plánu pre prevenciu a kontrolu znečistenia atmosféry" a ďalšie zníženie emisií znečisťujúcich látok z dymových plynov z uhoľných kotlov, kontrola oxidov dusíka NOx sa ďalej zdokonalila. SCR je v súčasnosti druhom denitrifikácia technológie s čo najefektívnejším účinnosti odstraňovania. Avšak, keď sledujú ciele nižšie emisie NOx, táto technológia bude spôsobovať nadmerné úniku amoniaku v dôsledku jeho vlastnej miešania a nerovnom teréne toku. V rovnakej dobe, ako nakladacie zvyšuje katalyzátora, rýchlosť konverzie SO2 na SO3 sa zvyšuje, a finálne dym Zvýšenie koncentrácie NH3 a SO3 v plyne bude ďalej zhoršovať vzpriečenie predhrievača vzduchu. Oxidačný denitrifikácia technológia založená na nízkych teplôt aktívnych molekúl je veľmi dobré, aby sa zabránilo vyššie uvedené problémy. Na rozdiel od tyristorov, aktívne molekuly (ako je napríklad O3) sú procesy pre synergické spracovanie spalín cez oxidáciu znečisťujúcich látok, ako je napríklad NO a ťažkých kovov. Tento proces nemá nič spoločné s typu kotla, je predmetom liečby je zvyškový plyn z kotla, oxidácie NO a ťažkých kovov v spalinách na NOx a oxidov kovov s vysokými nákladmi a koordinácia škodlivín ako sú NOx, SO2, a ťažké kovy. Odobrať.

V tomto dokumente, aktívne oxidačné technológia denitrační bola použitá v rámci štúdií regulácie emisií NOx v uhoľnej spalín, a boli analyzované faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť denitrační, ako je napríklad koncentrácia kyslíka, teplota chladiacej vody a zmenu kotla zaťaženie.

1. zlepšenie programu

Pôvodný kotla z elektrárne je 2 sady 35t / h a 1 sada 50 t / h reťazca pece. Pôvodný mokrého odsírenia systém používa sadu vápenca sadra na odstraňovanie SO2. Technológia aktívnej molekulárnej oxidačné denitrační sa aplikuje na chvosta dymovodu po dymových sútoku plynu. Preto iba prietok plynu a obsah dusíka spalín oxidu chvostové dymovodu je potrebné zvážiť, ktorá je nezávislá spaľovací režim kotla. Použitie pôvodné odsírovacieho zariadenia, iba pôvodné odsírovanie spalín na vstupe do veže spalín bol upravený a aktívny molekulárnej Reaktor bol nainštalovaný. Zvyšok transformáciou sú nové zariadenie, ako je znázornené na obrázku 1. Kyslíková systému, aktívny molekulárnej systém, systém chladiacej vody a elektrickej a prístroj ovládať pomocné systémy. Systém kyslík používa adsorbent pre separáciu kyslíka a dusíka vo vzduchu adsorpciou a desorpciou produkovať vyššie koncentrácie kyslíka. Po natlakovanie, odolejovanie a odstraňovanie prachu, kyslík vstupuje do aktívnej molekulárnej generátor, a nakoniec sa účinná látka (O3) sa tvorí pomocou čiastočných výbojov vo výtlačnej komore. Vypúšťanie vysokého napätia elektrickej energie na atóm kyslíka vo výtlačnej komore vytvára veľké množstvo tepla, takže je nutné vonkajšie chladenie vody k tepelné spracovanie na odtokový priestor pre zvýšenie koncentrácie farmaceuticky účinnej látky (O3).

 


Čas: Aug-10-2015

WhatsApp Online chat!