Pomáháme svět roste od roku 1983

Denitrifikace pomocí ozonu denitrační technologie

Ošetření denitrifikace byla provedena s použitím oxidační denitrifikační technologii aktivních molekul (ozónu), aby se dosáhlo cíle emisních norem NOx. Současně byly analyzovány faktory ovlivňující koncentrace kyslíku, teploty chladicí vody a změny kotle zatížení. Výsledky ukázaly, že když je tlak adsorpční a desorpční tlak kyslíku generátoru Společnost VPSA byly 40-48 kPa a -45-55 kPa, koncentrace kyslíku dosáhne optimální hodnotu o více než 92%. Teplota chladící vody by neměla přesáhnout 32 ° C. Současně se navrhuje, že emise NOx je vždy v souladu s kvantitativním řízením lavičky pro splnění změny kotle zatížení.

S vyhlášením „akčního plánu pro prevenci a kontrolu znečištění atmosféry“ a další snížení emisí znečišťujících látek z kouřových plynů z uhelných kotlů, kontrola oxidů dusíku NOx byla dále zlepšena. SCR je v současnosti druhem denitrifikace technologie s co nejefektivnějším účinnosti odstraňování. Nicméně, když sledují cíle nižší emise NOx, tato technologie bude způsobovat nadměrné úniku amoniaku v důsledku jeho vlastní míchání a nerovném terénu toku. Ve stejné době, jako nakládací zvyšuje katalyzátoru, rychlost konverze SO2 na SO3 se zvyšuje, a finální kouř Zvýšení koncentrace NH3 a SO3 v plynu bude dále zhoršovat vzpříčení předehřívače vzduchu. Oxidační denitrifikace technologie založená na nízkých teplot aktivních molekul je velmi dobré, aby se zabránilo výše uvedené problémy. Na rozdíl od tyristorů, aktivní molekuly (jako je například O3) jsou procesy pro synergické zpracování spalin přes oxidaci znečišťujících látek, jako je například NO a těžkých kovů. Tento proces nemá nic společného s typu kotle, je předmětem léčby je zbytkový plyn z kotle, oxidace NO a těžkých kovů ve spalinách na NOx a oxidů kovů s vysokými náklady a koordinace škodlivin jako jsou NOx, SO2, a těžké kovy. Odstranit.

V tomto dokumentu, aktivní oxidační technologie denitrační byla použita v rámci studií regulace emisí NOx v uhelné spalin, a byly analyzovány faktory, které ovlivňují účinnost denitrační, jako je například koncentrace kyslíku, teplota chladicí vody a změnu kotle zatížení.

1. zlepšení programu

Původní kotle z elektrárny je 2 sady 35t / h a 1 sada 50 t / h řetězce pece. Původní mokré odsiřovací systém používá sadu vápence sádra pro odstraňování SO2. Technologie aktivní molekulární oxidační denitrační se aplikuje na ocasu kouřovodu po kouřových soutoku plynu. Proto pouze průtok plynu a obsah dusíku spalin oxidu ocasní kouřovodu je třeba zvážit, která je nezávislá spalovací režim kotle. Použití původní odsiřovacího zařízení, pouze původní odsiřování spalin na vstupu do věže spalin byl upraven a aktivní molekulární Reaktor byl nainstalován. Zbytek transformací jsou nové zařízení, jak je znázorněno na obrázku 1. Kyslíková systému, aktivní molekulární systém, systém chladicí vody a elektrické a přístroj ovládat pomocné systémy. Systém kyslík používá adsorbent pro separaci kyslíku a dusíku ve vzduchu adsorpcí a desorpcí produkovat vyšší koncentrace kyslíku. Po natlakování, odolejování a odstraňování prachu, kyslík vstupuje do aktivní molekulární generátor, a nakonec se účinná látka (O3) se tvoří pomocí částečných výbojů ve výtlačné komoře. Vypouštění vysokého napětí elektrické energie na atom kyslíku ve výtlačné komoře vytváří velké množství tepla, takže je nutné vnější chlazení vody k tepelné zpracování na odtokový prostor pro zvýšení koncentrace farmaceuticky účinné látky (O3).

 


Čas: Aug-10-2015

WhatsApp Online chat!